Verantwoordelijkheid voor het milieu

Filta hielp het milieu al voordat milieuvriendelijk ondernemen ‘groen en duurzaam’ ondernemen werd.

Filta gelooft dat het realiseren van een schoner milieu bij onszelf begint. Wij zoeken, zowel intern als extern, continu naar mogelijkheden om duurzaam te zijn. Hiermee trachten we elke dag een steentje bij te dragen aan de bescherming van het milieu. Elk product of dienst die we aanbieden wordt aan een grondige test onderworpen. Dit om te zorgen voor een verhoging van de duurzaamheid en toch onze klanten geld te besparen. Tevens geloven wij dat het onze verantwoordelijkheid is om onze klanten bewust te maken om ook bij te dragen aan een schoner en beter milieu.

Onze missie

Onze missie is om de bewustwording te kweken, zodat consumenten, restaurants en kleine ondernemers een duurzaam huishouden, restaurant of bedrijf kunnen runnen.

Waardering voor betrokkenheid

Wij waarderen het vertrouwen van onze klanten en dat zij een bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu door ook frituurolie te recyclen. Tevens helpen we onze klanten zo dat ze duurzaam kunnen ondernemen en dit ook naar buiten toe uitdragen.